YENİ ÜYEYE ÖZEL "SEGMEN10" KODU İLE %10 İNDİRİM!
Kalite

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Seğmen Gıda olarak;

Gıda Güvenliği bilinci ile sektörümüze yönelik olan tüm yasal mevzuatlara ve uygulamakta olduğumuz Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarının gerekliliklerine uygun, gıda güvenliği ve gıda özgünlüğü ile tüketici sağlığının korunması garanti altına alınmış, çevre bilincini ve iş sağlığı güvenliği ilkeleri çerçevesinde kalite öncelikli üretim yapmak temel vizyonumuzdur.

Bu amaca ulaşmak için; müşteri memnuniyeti esaslı olarak kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimizin sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyerek çalışanlarımızın farkındalık ve gıda güvenliği kültür düzeyini yükseltmek için eğitimler vermeyi, ürün özgünlüğü ve yenilenebilir enerji konusunda duyarlı olmak adına gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini göz ardı etmeksizin, sürekli izleme ve iyileştirmeyi, yasal şartlara ve uygulamakta olduğumuz gıda güvenliği standartlarına uygunluğu sürekli denetleme ve gözden geçirmeyi, helal gıda üretmeyi iş ilkesi olarak benimsedik. Firmamız, bu doğrultuda, hedeflerini belirleyerek, bu hedeflerin her yıl takibini, gözden geçirmesini ve güncellemesini gerçekleştirmektedir.

Gıda güvenliği kapsamında, yasal ve küresel tüm normlara uygun ürünler üretmek, yeni teknoloji ve bilimsel çözümler ışığında, güncel, kendisini sürekli yenileyen dinamik bir modeli, temel çalışma ilkesi olarak benimsedik.
Çalışmalarda farkındalık yaratmak amacıyla, çalışanlarımıza eğitimler verip, onların sosyal ihtiyaçları gözetilerek iyileştirilmiş çalışma ortamı ve kalite politikasının sahiplenilmesi hedeflenmiştir. Politikamızın kuruluş içinde bütün çalışanlarımıza iletilmesini ve anlaşılmasını sağlarız.

Müşteri memnuniyeti çerçevesinde sürekli iyileştirme ve yenileştirme stratejisi politikamızın bir gereğidir.
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kısaca tüm paydaşlarımız için güvenilir ve saygın bir kurum olarak, evrensel etik kurallara uymak birincil sorumluluğumuzdur.

                                                                                                                                                        GENEL MÜDÜR
                                                                                                                                OKAN BAYRAK 
                                                                                                                                               Kalite Belgelerimiz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...